آموزش پرداخت برجسته

 

آموزش پرداخت برجسته به تعداد 30 ساعت می باشد با هزینه 450 هزار تومان

این دوره که شامل 20 جلسه دو ساعتی می باشد و تضمینی بوده بدین صورت که کاراموز در پایان دوره می تواند فرشهای منظره - خطی و ...رابرجسته نماید

آموزش روی همه فرشها انجام میگیرد و اگر کاراموز تمایل داشته باشد می تواند فرشها را خود تهیه نماید

شیوه آموزش به شکل برجسته کاری جدید بوده و از خط گیری تبریز استفاده می شود


 

این صفحه را برای یک دوست بفرستید.

با تشکر ! پيام شما ارسال شد