وان یکاد و کوثر

معرفی اجمالی محصول


کد فرش : 79
ابعاد به گره : 310*520
ابعاد به سانت : 46*78
تعداد رنگ :37
تعداد مقاط : 13.4
تعداد ابریشم : 4

موجودی: مثبت
قیمت : 22,270,000 ریال