وان یکاد ساده

معرفی اجمالی محصول


کد فرش : 207
ابعاد به سانت : 41 *56
ابعاد به رج : 270 *370
تعداد رنگ : 26
تعداد مقاط : 8.3
تعداد ابریشم : 4
موجودی تماس با شرکت
قیمت : 11,350,000 ریال