بازنده

معرفی اجمالی محصول


​کد فرش :286

ابعاد به گره : 699 *500

ابعاد به سانت : 106 *76
تعداد رنگ : 126
تعداد مقاط :29.13
تعداد ابریشم : 6

موجودی :

تماس با شرکت
قیمت : 32,920,000 ریال