معراج 3

معرفی اجمالی محصول


کد فرش : 303
ابعاد به سانت : 53*75 سانت
ابعاد به رج : 356 *500
تعداد رنگ : 35
تعداد مقاط : 14.8
تعداد ابریشم : 4

موجودی : منفي
قیمت : 23,780,000 ریال