ضامن آهو بزرگ

معرفی اجمالی محصول


​کد فرش :282

ابعاد به گره : 1004 *714
ابعاد به سانت : 146 *103
تعداد رنگ : 115
تعداد مقاط :59.7
تعداد ابریشم :9

موجودی :
منفي
قیمت : 55,370,000 ریال