دو کودک

معرفی اجمالی محصول


کد فرش :314
ابعاد به رج :517 *351
ابعاد به سانت : 78 * 53
تعداد رنگ :20
تعداد مقاط :15.1
تعداد ابریشم :0

موجودی :
تماس با شرکت
قیمت : 11,970,000 ریال