وان یکاد اینه

معرفی اجمالی محصول


کد فرش  :332
ابعاد به گره : 305 *581
ابعاد به سانت : 46 *88
تعداد رنگ :38
تعداد مقاط :14.7
تعداد ابریشم :3

موجودی :
تماس با شرکت
قیمت : 16,380,000 ریال