دهبار

معرفی اجمالی محصول


کد فرش :385
ابعاد به سانت :53*92
ابعاد به گره :350*609
تعداد رنگ :63
تعداد ابریشم :4
موچودی :مثبت
قیمت : 23,710,000 ریال