مکتب عشق

معرفی اجمالی محصول


کد فرش:400
ابعاد به سانت :76*56
ابعاد به گره :500*392
تعداد رنگ :97
تعداد ابریشم :9
موجودی :مثبت
قیمت : 24,000,000 ریال