گلیم 113

معرفی اجمالی محصول


ابعاد به سانت  :169*131
ابعاد به گره  : 726*562
تعداد رنگ  :6
قیمت : 1,900,000 ریال