تازي

معرفی اجمالی محصول


کد فرش :442

ابعاد به سانت : 45*38
ابعاد به گره : 300*250
تعداد رنگ :60
تعداد مقاط : 6.25
تعداد ابریشم :4رنگ

موجودی :تماس با شرکت
قیمت : 9,380,000 ریال