الله دارچوبكي

معرفی اجمالی محصول


کد فرش :829

ابعاد به گره : 120*180
ابعاد به سانت :18*27
تعداد رنگ : 15
تعداد ابریشم :2
موجودی :
تماس با شرکت
قیمت : 2,600,000 ریال