دو كودك دارچوبك

معرفی اجمالی محصول


کد فرش :828

ابعاد به گره : 125*170
ابعاد به سانت : 18*25
تعداد رنگ : 21
تعداد ابریشم :1
موجودی :
تماس با شرکت
قیمت : 2,700,000 ریال