حاشيه رودخانه

معرفی اجمالی محصول


كد فرش :450

ابعاد به سانت :42*68
ابعاد به گره :280*453
تعداد رنگ :75
تعداد ابريشم :5

موجودي : تماس با شركت 05136911655
قیمت : 13,650,000 ریال