گودیوا

معرفی اجمالی محصول


کد فرش :89
ابعاد به گره :360*500
ابعاد به سانت : 54*75
تعداد مقاط : 15
تعداد رنگ :34
تعداد ابریشم : 1

موجودی :
تماس با شرکت
قیمت : 16,850,000 ریال