گودیوا

معرفی اجمالی محصول


کد فرش :89
ابعاد به گره :360*500
ابعاد به سانت : 54*75
تعداد مقاط : 15
تعداد رنگ :34
تعداد ابریشم : 1

موجودی : منفي
قیمت : 18,530,000 ریال