شیدایی

معرفی اجمالی محصول


کد فرش :300

ابعاد به گره : 360*474
ابعاد به سانت:54*72
تعدادرنگ:86
تعدادمقاط:14.2
تعداد ابریشم:6

موجودی:
منفي


قیمت : 22,560,000 ریال