باغ میرزا

معرفی اجمالی محصول


​کد فرش :310

ابعاد به گره : 321*600
ابعاد به سانت:48*91
تعدادرنگ:50 رنگ
تعدادمقاط:16
تعداد ابریشم:4

موجودی:
مثبت

قیمت : 23,280,000 ریال