توحید گل افشان

معرفی اجمالی محصول


​کد فرش :304

ابعاد به گره : 350*520
ابعاد به سانت : 53*79
تعداد رنگ : 38
تعداد مقاط :15.1
تعداد ابریشم :6

موجودی :
مثبت
قیمت : 19,320,000 ریال