کوثر اسلیمی

معرفی اجمالی محصول


​کد فرش :277

ابعاد به گره : 360*500
ابعاد به سانت : 54*76
تعداد رنگ : 24
تعداد مقاط :15
تعداد ابریشم :5

موجودی :
مثبت
قیمت : 18,420,000 ریال