شطرنج باز

معرفی اجمالی محصول​کد فرش :289
ابعاد به گره : 602 *800
ابعاد به سانت : 91 *121
تعداد رنگ : 120 رنگ
تعداد مقاط :40.13
تعداد ابریشم : 8

موجودی :
منفي

قیمت : 42,440,000 ریال