نوازندگان

معرفی اجمالی محصول


​کد فرش :287

ابعاد به گره : 467 *700

ابعاد به سانت : 71 *106

تعداد رنگ : 112
تعداد مقاط :27.24
تعداد ابریشم : 10

موجودی :
مثبت
قیمت : 35,940,000 ریال