ماهی درهم

معرفی اجمالی محصول


​کد فرش :107
رجشمار:46
ابعاد به گره : 1030 *678
ابعاد به سانت : 156 * 103
تعداد رنگ : 24
تعداد مقاط :58
تعداد ابریشم : 4


موجودی :
منفي
قیمت : 47,500,000 ریال