کوثر کتیبه

معرفی اجمالی محصول


​کد فرش :276

ابعاد به گره : 280 *580
ابعاد به سانت : 42 * 88
تعداد رنگ : 26
تعداد مقاط :13.5
تعداد ابریشم :5

موجودی :
مثبت
قیمت : 17,490,000 ریال