چابکسوار دارچوبک

معرفی اجمالی محصول


​کد فرش :16

ابعاد به گره : 167 *120
ابعاد به سانت : 22 *17
تعداد رنگ : 60
تعداد ابریشم :3
موجودی :
تماس با شرکت
قیمت : 2,980,000 ریال