خلقت دارچوبک

معرفی اجمالی محصول


​کد فرش :18

ابعاد به گره : 158 *120
ابعاد به سانت : 23 *17
تعداد رنگ : 19
تعداد ابریشم :0
موجودی :
تماس با شرکت
قیمت : 2,750,000 ریال