ضیافت دارچوبک

معرفی اجمالی محصول


​کد فرش :17

ابعاد به گره : 171 *120
ابعاد به سانت : 23 *17
تعداد رنگ : 39
تعداد ابریشم :3
موجودی :
تماس با شرکت
قیمت : 2,860,000 ریال