رومیکا دارچوبک

معرفی اجمالی محصول


​کد فرش :20

ابعاد به گره : 152 *120
ابعاد به سانت : 21 *17
تعداد رنگ : 61
تعداد ابریشم :3
موجودی :
تماس با شرکت
قیمت : 2,980,000 ریال