دو کودک

معرفی اجمالی محصول


کد فرش :314
ابعاد به رج :517 *351
ابعاد به سانت : 78 * 53
تعداد رنگ :20
تعداد مقاط :15.1
تعداد ابریشم :0

موجودی :
منفي
قیمت : 13,160,000 ریال