محمد نبی

معرفی اجمالی محصول


کد فرش : 209
اباد به گره : 250*420
ابعاد به سانت : 38*63
تعداد مقاط : 8.7
تعداد رنگ : 23
تعداد ابریشم :2

موجودی : منفي
قیمت : 13,160,000 ریال