دختر کردی

معرفی اجمالی محصول


کد فرش  :251
ابعاد به گره : 320 *250
ابعاد به سانت : 48 *38
تعداد رنگ :79
تعداد مقاط :6.6
تعداد ابریشم :5

موجودی :
مثبت
قیمت : 11,130,000 ریال