گلهای وحشی

معرفی اجمالی محصول


کد فرش  :320
ابعاد به گره : 410 *315
ابعاد به سانت : 62 *47
تعداد رنگ :66
تعداد مقاط :10.8
تعداد ابریشم :4

موجودی :
تماس با شرکت
قیمت : 10,600,000 ریال