گل افتابگردان

معرفی اجمالی محصول


کد فرش  :323
ابعاد به گره : 380 *520
ابعاد به سانت : 57 *79
تعداد رنگ :75
تعداد مقاط :16.4
تعداد ابریشم :5

موجودی :منفي
قیمت : 23,400,000 ریال