جاده شنی

معرفی اجمالی محصول


کد فرش :325

ابعاد به سانت : 58*136
ابعاد به گره : 384*900
تعداد رنگ :45
تعداد مقاط : 28.8
تعداد ابریشم :2

موجودی : منفي
قیمت : 27,300,000 ریال