ماهیگیری در برکه

معرفی اجمالی محصول


کد فرش :329

ابعاد به سانت : 61*91
ابعاد به گره :402*600
تعداد رنگ :81
تعداد مقاط : 20.1
تعداد ابریشم :5

موجودی :
مثبت
قیمت : 24,970,000 ریال