میز گل

معرفی اجمالی محصول


کد فرش:344
ابعاد به گره : 510*360
ابعاد به سانت : 77*54
تعداد رنگ :90
تعداد ابریشم :8
موجودی :مثبت
قیمت : 21,380,000 ریال