رودخانه

معرفی اجمالی محصول


کد فرش:352
ابعاد به گره : 350*800
ابعاد به سانت : 53*121
تعداد رنگ :57
تعداد ابریشم :4
موجودی :منفي
قیمت : 27,960,000 ریال