آیت الکرسی فیروزه ای

معرفی اجمالی محصول


کد فرش :377
ابعاد به سانت :57*106
ابعاد به گره :375*700
تعداد رنگ :28
تعداد ابریشم :4
موچودی : تماس با شرکت
قیمت : 17,550,000 ریال