آیت الکرسی فیروزه ای

معرفی اجمالی محصول


کد فرش :377
ابعاد به سانت :57*106
ابعاد به گره :375*700
تعداد رنگ :28
تعداد ابریشم :4
موچودی :منفي
قیمت : 26,400,000 ریال