ارثیه پدری

معرفی اجمالی محصول


کد فرش :386
ابعاد به سانت :65*121
ابعاد به گره :430*800
تعداد رنگ :80
تعداد ابریشم :6
موچودی : منفي
قیمت : 29,710,000 ریال