محفل اشرافی کوچک

معرفی اجمالی محصول


کد فرش:398
ابعاد به سانت :72*106
ابعاد به گره :478*700
تعداد رنگ :115
تعداد ابریشم :7
موجودی : تماس با شرکت
قیمت : 20,580,000 ریال