كلبه سنگي

معرفی اجمالی محصول


كد فرش:255
ابعاد به سانت : 30*45
ابعاد به گره : 200*300
تعداد رنگ :40
تعداد ابريشم :4
موجودي :  تماس با شركت (36911655-051
)
قیمت : 5,700,000 ریال