حس قديمي

معرفی اجمالی محصول


كد فرش:258
ابعاد به سانت : 76*53
ابعاد به گره : 503*350
تعداد رنگ :95
تعداد ابريشم :6
موجودي :مثبت
قیمت : 22,780,000 ریال