گپ دوستانه

معرفی اجمالی محصول


كد فرش:263
ابعاد به سانت : 75*98
ابعاد به گره : 498*650
تعداد رنگ :100
تعداد ابريشم :7
موجودي :مثبت
قیمت : 35,000,000 ریال