پاسور باز

معرفی اجمالی محصول


کد فرش  :202
ابعاد به گره : 540*800
ابعاد به سانت : 81*120
تعداد رنگ :112
تعداد مقاط :36
تعداد ابریشم :4

موجودی :
منفي
قیمت : 41,880,000 ریال