گل فرنگ 46 رج

معرفی اجمالی محصولکد فرش :438

ابعاد به سانت : 166*112
ابعاد به گره : 1096
*740
تعداد رنگ :36
تعداد مقاط : 67.58
تعداد ابریشم :3

موجودی :تماس با شرکت
قیمت : 51,740,000 ریال