قصر کوچک

معرفی اجمالی محصول


کد فرش  :67
ابعاد به گره : 356*500
ابعاد به سانت : 53*75
تعداد رنگ :76
تعداد مقاط :14.8
تعداد ابریشم :7

موجودی :منفي
قیمت : 22,500,000 ریال