خلقت 70

معرفی اجمالی محصول


کد فرش  :53
ابعاد به گره : 380*500
ابعاد به سانت : 55*72
تعداد رنگ :20
تعداد مقاط :15.8
تعداد ابریشم :0

موجودی :مثبت
قیمت : 18,680,000 ریال