کاترینا

معرفی اجمالی محصول


کد فرش  :12
ابعاد به گره : 365*250
ابعاد به سانت : 54*37
تعداد رنگ :26
تعداد مقاط :7.6
تعداد ابریشم :0

موجودی :
مثبت
قیمت : 11,380,000 ریال