ملکه

معرفی اجمالی محصول


کد فرش :233
ابعاد به گره :614*336
ابعاد به سانت : 93*51
تعداد مقاط : 17.1
تعداد رنگ :20
تعداد ابریشم : 0

موجودی :مثبت
قیمت : 14,130,000 ریال