نوازش

معرفی اجمالی محصول


کد فرش:235
ابعاد به گره :746*582
ابعاد به سانت : 113*88
تعداد رنگ :81
تعداد مقاط :36.1
تعداد ابریشم :6

موجودی:
تماس با شرکت
قیمت : 24,870,000 ریال